Wat te doen bij spoed

Raadpleeg de huisarts

Nefrotisch syndroom leidt meestal niet tot acute ernstige spoedsituaties. Toch is het in een aantal gevallen belangrijk contact op te nemen met de huisarts.

Neem contact op met je (huis)arts bij:

  • koorts en eiwit in urine
  • forse hoofdpijn
  • zichtbaar bloed in urine
  • buikpijn en overgeven
  • veel vocht vasthouden

Geen koorts, toch ziek! 

Door gebruik van prednison of andere afweeronderdrukkende medicijnen is het risico op een infectie groter. Ook kan uw kind anders op een infectie of ontsteking reageren; de koorts kan lager lijken dan hij werkelijk is, infecties kunnen heftiger verlopen en de eigen bijnier maakt geen extra corticosteroïden.

Het is daarom belangrijk dat u altijd een arts waarschuwt als uw kind een temperatuur van
39°C of hoger heeft.

Medische informatie bij u dragen

In acute situaties is het, voor het kunnen verlenen van de juiste zorg, belangrijk dat de hulpverleners op de hoogte te zijn van de aandoening. 

Via deze website kunt u uw eigen SOS-kaartje aanmaken. Op dit kaartje staat vermeld dat u/uw kind nefrotisch syndroom heeft. Vul uw gegevens voor het spoedkaartje in en stuur deze op. Binnen enkele minuten ontvangt u het spoedkaartje als PDF op uw mailadres. Steek dit kaartje in uw portemonnee of bij uw telefoon zodat hulpverleners deze informatie snel kunnen vinden, ook als u onverhoopt niet in de gelegenheid bent de hulpverleners te informeren.  

Spoedkaartje

Vul uw gegevens voor het spoedkaartje in en stuur deze op. Zo maakt u uw eigen spoedkaartje. Binnen enkele minuten ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een spoedkaartje (als PDF).

Maak hier uw spoedkaartje aan

Telefoonnummers

In geval van spoed kunnen hulpverleners, patiënten of naasten tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van het behandelcentrum. Zie voor telefoonnummers de kaart van het netwerk. Rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar mag natuurlijk ook.
Buiten kantooruren kan contact worden opgenomen met de dienstdoende specialist/nefroloog via de telefooncentrale van het ziekenhuis waar het centrum onderdeel van is.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed