Kwaliteitsstandaard jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg

Deze kwaliteitsstandaard geeft handvatten om de transitie van zorg van de (specialistische) kinderzorg naar de volwassenenzorg goed te organiseren. Deze is bedoeld als ondersteuning aan de brede groep jongeren die leeft met een chronische aandoening van somatisch en/of psychische aard al dan niet met een (verstandelijke) beperking tijdens de transitieleeftijd (12 tot 25 jaar). Voor al deze jongeren gaat het om een dubbele transitie: transitie naar de volwassenheid én transitie in zorg van de kinderzorg naar volwassenenzorg. Daarnaast is er in deze kwaliteitsstandaard extra aandacht voor jongeren die behoren tot kwetsbare groepen (zie begrippenlijst) én/of die rond hun 18e verjaardag tussen wal en schip dreigen te raken bij zorg- en andere voorzieningen.
 

Kwaliteitsstandaard jongeren in transitie naar volwassenenzorg

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) nefrotisch syndroom. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk nefrotisch syndroom.

Ga naar het expertisenetwerk op de kaart
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed