Uw persoonlijke SOS kaartje

Let op: ik heb
Nefrotisch syndroom

Hiervoor gebruik ik afweer onderdrukkende medicatie (mogelijk corticosteroïden). U kunt contact opnemen met mijn behandelend arts of huisarts.

Caution: I have
Nephrotic syndrome  

For treatment I use corticosteroids. Please contact my medical
doctor or general practitioner. 

Uw gegevens

Contactpersoon in geval van nood

Behandelend arts

Huisarts

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed