Collegiaal consult

De artsen uit het expertisenetwerk nefrotisch syndroom zien veel kinderen met nefrotisch syndroom (NS) en zijn daardoor zeer ervaren in de behandeling en begeleiding van deze groep.

Kinderartsen in een algemeen ziekenhuis krijgen het advies om elk kind met NS bij de eerste presentatie te bespreken met een kindernefroloog uit een universitair medisch centrum, om diagnostiek en therapie af te stemmen. De expertisecentra houden de kindernefrologen in de UMC’s op de hoogte over richtlijnen, nieuwe behandelingen en studies. Zo zijn kinderen die “dicht bij huis” onder behandeling blijven, hoewel niet altijd rechtstreeks, toch onder controle van een kindernefroloog in een UMC en in een expertisecentrum.

Indien nodig kan de algemeen kinderarts het kind voor behandeling en begeleiding verwijzen naar een kindernefroloog in expertisecentrum voor een eenmalig consult of voor langere follow-up, of voor deelname aan een studie.

Ook zonder verwijzing is het mogelijk voor de kinderarts om contact op te nemen met een kindernefroloog van het expertisenetwerk voor een collegiaal consult.

Via Netwerk op de kaart vindt u de contactgegevens van kindernefrologen en andere zorgverleners in het expertisenetwerk.

Ga naar de kaart

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed