Epidemiologie

Idiopathisch nefrotisch syndroom is een zeldzame aandoening. De geschatte incidentie bedraagt 2,92 per 100.000 kinderen per jaar. In niet-westerse landen is de incidentie hoger. De kans dat een kind 1 of meer recidieven krijgt ligt rond de 70%.

In Nederland zijn er jaarlijks ongeveer 40 tot 60 kinderen die voor het eerst idiopathisch nefrotisch syndroom krijgen. De meeste kinderen zijn bij de eerste presentatie tussen de 2 en 6 jaar oud.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed