Beloop en prognose

Beloop

Bij de meeste kinderen met NS ontstaan de eerste klachten tussen het 2e en 6e levensjaar. Behandeling met prednisolon is bij deze kinderen meestal succesvol. Echter, een ruime meerderheid (70%) krijgt na verloop van tijd een recidief en 50% krijgt meerdere recidieven. De tussenpozen en de heftigheid van het recidief kunnen per keer en per individu verschillen. Na de puberteit neemt in de regel het aantal recidieven af. Bij ongeveer 25% van de kinderen blijven de klachten ook op de volwassen leeftijd terugkomen. Nierfalen bij MCNS op de kinderleeftijd komt weinig voor; bij andere vormen van nefrotisch syndroom bij kinderen, zoals FSGS, kan dit vaker optreden.

Prognose

Bij de meeste kinderen met idiopathisch nefrotisch syndroom verdwijnen de recidieven voor of tijdens de adolescentie.

Voor kinderen met MCNS is de levensverwachting doorgaans normaal.

Transitiefase

De transitiefase is voor een kind met NS een periode waarin veel verandert. Het kind zal tijdens deze fase het “probleemeigenaarschap” van zijn ouders overnemen en zal hier vroegtijdig op voorbereid en in begeleid moeten worden. Het kind is tot 18 jaar in behandeling bij een kinderarts/-nefroloog en het multidisciplinair team en gaat daarna over naar een internist-nefroloog en een multidisciplinair team.

Hoewel er een grote kans is dat INS bij kinderen (van het type MCNS) overgaat voor of rond de transitiefase, introduceert de hoofdbehandelaar de transitiefase (toch) voor het 16e levensjaar. De tijdige aankondiging is belangrijk voor zowel het kind als de ouder(s). Kinderen kunnen zich eventueel voorbereiden op veranderingen, zoals een andere arts.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed