Beloop 

Het beloop is voor iedereen verschillend. Veel kinderen genezen van het NS. Ze groeien er als het ware overheen, waarbij de klachten meestal in de puberteit verdwijnen. Bij 1-2 op de 5 kinderen verdwijnt het NS niet in de puberteit. Zij worden er volwassen mee en komen dan onder behandeling van een internist-nefroloog. Volwassenen kunnen ook last hebben van negatieve effecten van behandeling op de kinderleeftijd zoals verlaagde botdichtheid en hypertensie door prednisolon.

Heel soms ontstaat er chronische nierschade bij een kind door het NS. Dat betekent dat de nieren niet goed werken en steeds verder achteruitgaan. Uiteindelijk ontstaat dan nierfalen. De nieren werken dan zo slecht dat nierdialyse of een niertransplantatie nodig is. Kinderen bij wie de behandeling met prednisolon helemaal niet aanslaat, en kinderen bij wie NS is aangeboren, lopen meer risico op chronische nierschade. 1 van de 100 kinderen met het NS krijgt uiteindelijk nierfalen.

 

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed