Etiologie en erfelijkheid

Etiologie

Bij idiopathisch nefrotisch syndroom raken podocyten in de nierfilters beschadigd (podocytopathie, glomerulopathie). De oorzaak is onbekend, maar het afweersysteem lijkt betrokken te zijn. Vermoedelijk speelt een disfunctie of disregulatie van T-lymfocyten hierbij een rol. Verschillende bevindingen ondersteunen dit vermoeden, zoals de aangetoonde werkzaamheid van afweeronderdrukkende medicatie.

Podocyten zijn ver gedifferentieerde, hoog gespecialiseerde epitheelcellen die de glomerulaire basaalmembraan aan de urinezijde bedekken. Ze spelen een belangrijke rol bij het filteren van afvalstoffen uit het bloed.

Verlies of verandering in de filterfunctie van de podocyten resulteert in een massieve proteïnurie. Ondanks sterk toegenomen eiwitsynthese in de lever, overtreft het verlies in de urine de aanmaak en ontstaat hypoalbuminemie. Daarnaast ontstaan littekens in de nierfilters. In ernstige gevallen leidt de littekenvorming tot verlies van de nierfunctie en nierfalen.

Door de toegenomen eiwitsynthese in de lever, neemt ook de synthese van lipoproteïnen toe. Deze zijn groter dan albumine en gaan minder snel met de urine verloren, wat de hyperlipidemie deels kan verklaren.

Erfelijkheid

Idiopathisch nefrotisch syndroom is in principe niet erfelijk. Er zijn wel erfelijke vormen van nefrotisch syndroom, zoals genetische focale segmentale glomerulosclerose (FSGS). Van Minimal Change Nefrotisch syndroom (MCNS) zijn geen duidelijke erfelijke vormen bekend.  Wel zijn er erfelijke factoren bekend die de kans op MCNS vergroten, en zien we in families van kinderen met MCNS vaker een atopische constitutie terug.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed