Internationale guideline KDIGO

KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) is een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling en implementatie van evidence based clinical practice guidelines voor nierziekten. 

In 2021 publiceerde KDIGO de uitgebreide richtlijn voor management van glomerulaire aandoeningen.

De richtlijn bestaat uit elf hoofdstukken; tien hoofdstukken beschrijven een specifieke primaire of secundaire glomerulaire aandoening, of groep van aandoeningen. Het eerste hoofdstuk is een uitgebreid overzicht van algemene aandachtspunten voor de begeleiding en behandeling die gelden voor elke patiënt met een glomerulaire aandoening. 

De (samenvatting van de) KDIGO-richtlijn is te vinden op:

www.kdigo.org 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) nefrotisch syndroom. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk nefrotisch syndroom.

Ga naar het expertisenetwerk op de kaart
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed