Behandeling en Diagnostiek van MCD en FSGS bij volwassenen

Behandeling en Diagnostiek van Minimal Change Disease en Focale Segmentale Glomerulosclerose: de vertaling van de KDIGO richtlijn naar de praktijk.

Deze tekst vervangt de richtlijn “Behandeling en Diagnostiek van Focale Segmentale Glomerulosclerose (FSGS)” uit 2006.  In 2012 zijn de KDIGO richtlijnen voor glomerulaire ziekten gepubliceerd, met daarin opgenomen adviezen voor de behandeling van patiënten met een Minimal Change Disease (MCD) en Focale Segmentale Glomerulosclerose.

Dit document bevat een samenvatting van de officiële KDIGO richtlijntekst met daaraan toegevoegd additioneel commentaar. De onderbouwing van de bewijskracht voor de KDIGO richtlijn zijn te lezen in de KDIGO publicaties. De aanvullende adviestekst is geen evidence based richtlijn. Deze tekst vertaalt de KDIGO richtlijnen naar de dagelijkse praktijk, en geeft waar nodig aanvullende adviezen voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een FSGS en Minimal Change Disease ter ondersteuning van de dagelijkse nefrologische praktijkvoering. 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) nefrotisch syndroom. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk nefrotisch syndroom.

Ga naar het expertisenetwerk op de kaart
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed