Welke meerwaarde heeft het om mijn patiënt te verwijzen naar een expertisecentrum?

Behandeling van patiënten met nefrotisch syndroom kan zowel door kinderartsen in een algemeen ziekenhuis als bij kinderarts-nefrologen in een universitair medisch centrum of expertisenetwerk. De keuze kan mede worden ingegeven door de reisafstand en de complexiteit van de klachten. Wanneer gekozen wordt voor behandeling in de buurt, geldt het advies om minimaal één keer te overleggen met een kinderarts-nefroloog uit een universitair medisch centrum over de patiënt. 

De specialisten uit het expertisenetwerk zijn goed bekend met de problemen die gerelateerd zijn aan nefrotisch syndroom. Daarnaast hebben zij veel ervaring met de behandeling en begeleiding van deze patienten. Als een patiënt niet goed reageert op behandeling met prednisolon, zijn er diverse alternatieve behandelingen mogelijk - hiervoor wordt een overleg met of doorverwijzing naar een van de centra uit het expertisenetwerk geadviseerd.

Daarnaast doet het expertisenetwerk veel wetenschappelijk onderzoek naar nefrotisch syndroom. Patienten die willen deelnemen aan onderzoek, of toestemming geven om materiaal op te slaan in onze biobank zijn welkom! Vaak kan dit alleen voordat gestart is met medicatie. Stem daarom bij voorkeur eerst af met de patiënt of deze bereid is de behandeling uit te stellen tot de start van de eventuele deelname aan onderzoek.

Andere veelgestelde vragen

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) nefrotisch syndroom. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk nefrotisch syndroom.

Ga naar het expertisenetwerk op de kaart
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed