Waar moet ik als huisarts rekening mee houden bij de zorg voor een patiënt met nefrotisch syndroom?

Infectie

Door prednisongebruik kan het kind anders reageren op een infectie of ontsteking. De koorts kan lager lijken dan hij werkelijk is, infecties kunnen heftiger verlopen en de eigen bijnier maakt geen extra corticosteroïden.

Patiënten en hun ouders krijgen daarom het advies altijd een arts te raadplegen wanneer het kind een temperatuur van 39°C of hoger heeft.

Waterpokken

Waterpokken kunnen bij het gebruik van immunosuppresiva ernstiger verlopen. Neem bij het vermoeden van de waterpokken altijd contact op met de behandelend kinderarts.

Tekenen die kunnen duiden op verslechtering van het nefrotisch syndroom: 

  • koorts en eiwit in urine
  • forse hoofdpijn
  • zichtbaar bloed in urine
  • buikpijn en overgeven
  • veel zwaarder worden (toename oedeem)

Overleg in dat geval met de behandelend kinderarts. 

Meer informatie vindt u in de huisartsenbrochure over nefrotisch syndroom 

Andere veelgestelde vragen

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) nefrotisch syndroom. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk nefrotisch syndroom.

Ga naar het expertisenetwerk op de kaart
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed