Lopend onderzoek 3 februari 2022

RESTERN studie: het REduceren van STEroïden (= prednison) bij een Recidief Nefrotisch syndroom

Een internationale studie naar het veilig en effectief inkorten van prednisonbehandelschema's bij recidieven van nefrotisch syndroom.

Achtergrond

De behandeling van het nefrotisch syndroom bestaat uit een prednisonkuur van 12 weken, waarmee de meeste kinderen herstellen. Helaas komt de ziekte bij 80% terug en bij 50% zelfs regelmatig. Ook dan bestaat de behandeling uit prednison.

De RESTERN-studie bestaat uit drie onderdelen. Het Radboudumc in Nijmegen coördineert de studie.

Doel

Het onderzoek is erop gericht de duur van de prednison kuur te verkorten, om zodoende de nadelen van prednison te verkleinen.

Planning

Tijdens de behandeling van het recidief krijgen kinderen 2-4 weken studiemedicatie (prednison of een nep-medicijn (placebo)). Daarna wordt gedurende 2 jaar bekeken hoe het met het beloop van het nefrotisch syndroom gaat en wanneer/hoe vaak er recidieven zijn.

Hoe kunt u deelnemen?

Kinderen tussen 1-18 jaar met nefrotisch syndroom die in aanmerking komen voor deelname aan deze studie, kunnen vanuit alle ziekenhuizen in Nederland meedoen aan de studie. Het is niet nodig om naar het Radboudumc te komen.

Kijk voor meer informatie op www.restern.nl.

Ontvang de nieuwsbrief

Als u uw naam en e-mail invult, ontvangt u tweemaal per jaar onze nieuwsbrief.

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed