Lopend onderzoek 3 februari 2022

LEARNS-studie: minder recidieven bij kinderen met een eerste episode van nefrotisch syndroom door aanvullende behandeling

Een internationaal onderzoek naar het effect van levamisol als aanvullende behandeling, naast corticosteroïden, bij kinderen met een eerste episode van nefrotisch syndroom. Aanmelden is nog steeds mogelijk.

Achtergrond

Het zogenaamde LEARNS Consortium doet dit onderzoek op initiatief van de expertisecentra in Amsterdam en Nijmegen. Vanuit Nederland en België nemen 20 centra deel aan deze studie. Het onderzoek richt zich op kinderen met een eerste presentatie van idiopathisch nefrotisch syndroom. Huisartsen en kinderartsen kunnen patiënten die aan de criteria voldoen naar deze centra verwijzen voor deelname (zie deelname). Patiënten die deelnemen aan deze studie worden twee jaar gevolgd.

Doel 

De studie onderzoekt het toevoegen van levamisol aan de standaardbehandeling met prednisolon bij kinderen met een eerste episode van idiopathisch nefrotisch syndroom. Doel is om aan te tonen dat dit minder terugval (recidief) geeft vergeleken met een placebo. Minder terugval leidt tot minder medicatie en betere kwaliteit van leven.

Planning

Per patiënt duurt de studie 2 jaar.

Hoe kunt u deelnemen? 

Kinderen tussen 2-16 jaar die voor het eerst nefrotisch syndroom hebben en die (binnen 4 weken) reageren op de eerste behandeling met prednisolon.

Kijk op de website www.learnsnl.worldpress.com of www.hetklikt.nu/learns voor meer informatie en/of deelname aan de studie, of vraag uw behandelend kinderarts.

 


 

Ontvang de nieuwsbrief

Als u uw naam en e-mail invult, ontvangt u tweemaal per jaar onze nieuwsbrief.

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed