Lopend onderzoek 2 februari 2022

Immunomics: onderzoek naar de oorzaak van idopathisch nefrotisch syndroom

Dit onderzoek is onderdeel van de LEARNS-studie en richt zich op het achterhalen van de oorzaak van idiopathisch syndroom.

Achtergrond

Dit onderzoek is opgezet door het AMC, in samenwerking met het VUMC en RadboudUMC en wordt gedaan door artsen in 7 universitair medische centra en 8 grote algemene ziekenhuizen in Nederland. Ook doen 5 universitaire ziekenhuizen in België mee.

Het onderzoek richt zich op kinderen met een eerste presentatie van idiopathisch nefrotisch syndroom. Huisartsen en kinderartsen kunnen patiënten die aan de criteria voldoen, vóór de start met medicatie, naar deze centra verwijzen voor deelname (zie deelname).

Doel

Het doel van Immunomics is uit te zoeken wat de oorzaak is van INS. Onderzoekers bestuderen in het bloed en de urine een groot aantal moleculen die een rol spelen bij het afweersysteem. Moleculen zijn het kleinste deel van een stof. Een aantal van deze moleculen (biomarkers) is naar verwachting in de toekomst te gebruiken om voor elke patiënt apart te voorspellen of de ziekte terugkeert en of de behandeling aanslaat.

Bij deelname aan de Immunomics studie wordt op verschillende momenten buisjes met bloed- en urine afgenomen. Het is belangrijk dat het eerste moment van bloed- en urineafname plaatsvindt voorafgaand aan de behandeling.  

Hoe kan uw kind deelnemen?

Kinderen tussen 2-16 jaar die voor het eerst nefrotisch syndroom hebben en hiervoor nog niet worden behandeld, kunnen deelnemen aan Immunomics.

Kijk op de website www.learnsnl.wordpress.com voor meer informatie over deze studie:

Heeft u interesse in deelname aan het onderzoek, bespreek dit dan met uw behandelend arts. 

Ontvang de nieuwsbrief

Als u uw naam en e-mail invult, ontvangt u tweemaal per jaar onze nieuwsbrief.

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed